Centralne ogrzewanie to obecnie standardowe rozwiązanie stosowane w każdego rodzaju budynkach. Składa się ze źródła ciepła (np. kocioł grzewczy czy pompa ciepła), przewodów rozprowadzających wodę grzewczą i elementów grzewczych, przeważnie grzejników oddających ciepło do pomieszczeń. oraz całe instalacje do ich obsługi, (czyli system obiegu wody, zasilanie, systemy sterujące pracą pieca).

Ogrzewanie budynków każdego rodzaju stanowi jeden z ważniejszych czynników decydujących o póżniejszych kosztach eksploatacji. Dlatego też rosnące systematycznie ceny paliw, a także względy ekologiczne decydują o rozwoju nowoczesnych technologii budowlanych oraz techniki grzewczej. Ma to na celu obniżenie kosztów ogrzewania i zarazem zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powstających w wyniku spalania paliw.


Nowoczesne ogrzewanie to system dostosowujący się automatycznie do warunków na zewnątrz i wewnątrz budynku. Ma to na celu zapewnienie z jednej strony niskich kosztów eksploatacji, a z drugiej wysokiego poziomu komfortu cieplnego mieszkańców. Obecnie kotłownie przestały już się kojarzyć z ciemnymi piwnicami - nowoczesne piece mają estetyczny wygląd i niewielkie gabaryty, przez co mogą stanowić wypełnienie wnętrza.

 

 Wybór rodzaju ogrzewania jest zawsze istotnym dylematem klienta, z uwagi na koszty inwestycji oraz eksploatacji. Porównania kosztów ogrzewania są tu istotną wskazówką, przy czym należy zaznaczyć, że największą stabilnością cen charakteryzuje się gaz ziemny. Takie paliwa jak olej opałowy, drewno, węgiel kamienny, gaz płynny podlegają wahaniom cenowym w zależności od okresu roku (zazwyczaj wyższe ceny w okresie grzewczym) i dystrybutora. Dodatkowymi kosztami mogą być ponadto koszty transportu, dzierżawy zbiornika (np. dla gazu płynnego), wywozu nieczystości itd..