Wykonujemy:

- pierwsze uruchomienia,
- przeglądy i konserwacje urządzeń gazowych
- naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne urządzeń gazowych
- modernizacje kotłowni,
- montaż układów automatyki pogodowej i  termostatów pokojowych, układów sterowania strefowego (kilka obiegów grzewczych),
- służymy pomocą w zakresie doradztwa technicznego.