Przeciski

Ze względu na brak konieczności niszczenia nawierzchni oraz ograniczania ruchu drogowego przeciski są powszechnie stosowaną metodą układania sieci i  instalacji elektrycznych, wodnych i gazowych.
Nasza firma oferuje usługi związane z wykonywaniem przecisków pod drogami, nasypami oraz innymi przeszkodami terenowymi.
Przeciski wykonujemy za pomocą urządzeń pneumatyczno-udarowych typu „kret”o średnicy do 135 mm

 

Wykonujemy Usługi Zgrzewania Zgrzewarkami Elektrooporowymi i Doczołowymi

 

Zgrzewanie doczołowe

Dla szerokiego zakresu średnic, zgrzewane doczołowe jest bezpieczną i niezawodną technologią łączenia.

Powierzchnie zgrzewane rur i kształtek podgrzewane są do odpowiedniej temperatury i łączone po przez docisk mechaniczny, bez stosowania jakichkolwiek dodatkowych materiałów, w wyniku czego powstaje jednorodne złączenie.

Zgrzewanie elektrooporowe

W trakcie procesu zgrzewania elektrooporowego wtopiony w kształtką drut grzewczy, podgrzewany jest prądem o niskim napięciu. Pod wpływem ciepła otaczający go materiał topi się i rozszerza co powoduje zamknięcie szczeliny pomiędzy rurą i kształtką. Ciepło z topionej kształtki przekazywane jest do rury, która również zostaje podgrzana i materiał także topi się i rozszerza w strefie zgrzewu.

W strefie zgrzewu, która ograniczona jest przez zimne strefy, materiał rozszerza się powodując miejscowy wzrost ciśnienia zgrzewania, dzięki temu pomiędzy rurą i kształtką tworzy się jednorodne połączenie.

 

Wykonujemy usługi odkamieniania urządzeń grzewczych oraz Kotłów Gazowych